Puheterapia TEIJA HAKALA TMI

Laillistettu puheterapeutti, FM, Työnohjaaja (STOry), Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO)

teija.hakala@puheenilo.fi

p. 0451260062

  

Olen yksityinen puheterapeutti Teija Hakala Veikkolasta. Olen toiminut puheterapeutin tehtävissä vuodesta 1986, FM v. 1992 Helsingin yliopistosta ja siitä lähtien olen toiminut yksityisenä puheterapeuttina ja KELAn palveluntuottajana. Tällä hetkellä toimin Veikkolan, Vihdin, Nummelan, Karkkilan ja Lohjan alueella. Tarjoan puheterapiaa suomen kielellä.

Minulla on voimassaoleva sopimus Kelan kanssa puheterapiapalvelujen toteuttamisesta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta.

Olen Valviran laillistama puheterapeutti.

Hoidan lapsia ja nuoria, joiden puheen, kielen ja kommunikaatiohaasteiden taustalla voi olla mm. kielellinen erityisvaikeus, puheen motorisen tuottamisen vaikeus (esim. dyspraksia), nimeämisen ja sananlöytämisen pulmaa, monimuotoista tai laaja-alaista kehitysviivettä, kehitysvammaisuutta, puheen ymmärtämisen vaikeutta, vuorovaikutuksen haasteita, lukivaikeutta, artikulaatiopulmaa tai äänteellisen kehityksen vaikeutta.

AAC-keinot: tukiviittomat, kuvakommunikointi, puhelaitteet ja tietokone/tablettipohjaiset kuvakommunikointiohjelmat.

Työkokemukseni:

 • Yksityinen puheterapeutti ja KELAn palveluntuottaja 1992 alkaen
 • Lohjan kaupunki v. 1992/ terveystoimi
 • Espoon kaupunki v. 1990-1991 vs. puheterapeutti
 • Espoon kaupunki v. 1989-90 vs. erityisluokanopettaja
 • Espoon kaupunki v. 1988/ kehitysvammahuolto
 • Rinnekoti-säätiö v. 1986, 1987 tp. puheterapeutti 

Asiakaslähtöisyys ja voimavarakeskeisyys:

Teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä asiakkaan arjen toimintaympäristöissä. Tarjoan myös ohjausta asiakkaan lähiympäristöille, jolloin yhdessä pyrimme lisäämään lapsen ja nuoren aktiivisempaa osallisuutta arjen vuorovaikutustilanteissa. Työotteeni on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, asiakasta kuuntelevaa, arvostuksen ja luottamuksen ilmapiirissä tapahtuvaa sitoutumista puheterapiaprosessiin.


Yhteistyö ja tavoitteet:

Innostuksen, kannustuksen ja rohkaisun asenteella tehtävä yhteistyö asiakkaan, perheen ja lähi-ihmisten kanssa on mielestäni tärkeä yhteinen kannatteleva voima. Yhdessä laaditut selkeät ja konkreetit tavoitteet auttavat löytämään motivaatiota ja vahvuutta lapsen ja nuoren kommunikaation erityisvaikeuksien helpottumiseen. Kommunikaatio on yhdessä jaettua kokemusta, josta iloitsemme!


Kouluttautuminen:

Työn ohella olen täydentänyt osaamistani mm. seuraavasti:

 • Castillo-Morales (pitkäkurssi)
 • TCM-menetelmä
 • OPT1 ja OPT2
 • PROMPT-menetelmä
 • AAC-keinojen käytön tukeminen (puhetta tukevat ja korvaavat komm.keinot)
 • Puheterapeuttiliiton täydennyskoulutuspäivät
 • LOOK-koulutus (lasten osallisuutta ja toimijuutta vahvistava kuntoutus
 • Puheterapeuttinen tavoitteenasettelu
 • GAS-ja ICF-koulutus
 • Voimauttava vuorovaikutus
 • Yhteisön ohjaaminen
 • Voimavarakeskeinen perhetyön koulutus
 • Kuvakommunikointi
 • AAC-keinot ja autismikirjon lasten varhainen vuorovaikutus
 • Etäterapiakoulutus
 • PRT ja autismi
 • Ydinsanasto AAC-kuntoutuksessa
 • Yhteisöjen ohjaaminen
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • Sensoriset pulmat syömishäiriöiden taustalla
 • Työnohjaaja
 • Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO)