PUHETERAPIA TEIJA HAKALA TMI

Laillistettu puheterapeutti, FM, Työnohjaaja (STOry)

Työnohjaus


”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen” (STOry).

Hyvä vuorovaikutus antaa meille voimavaroja näkemään, kuulemaan, kokemaan ja tuntemaan sen hyvän mikä meissä jo on ja vahvistaa meitä huomaamaan muutokset itselle sopivina haasteina. Yhdessä avoimesti ja luottamuksellisesti keskusteltu ja ääneen jaettu tarjoaa usein jo itsessään ratkaisun avaimia.

Työnohjauksessa on mahdollisuus pohtia, arvioida ja kehittää työtä, sen tuomia kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä, tulla kuulluksi ja keskustella.

Toiminnallisuus ja psykofyysiset menetelmät voivat myös tukea luovuuden ja ajattelun vapautumista johonkin uuteen.

Työnohjaus mahdollistaa omien toimintatapojen tunnistamisen ja kehittämisen. Se tarjoaa mahdollisuuden uusien näkökulmien huomioimiseen ja sujuvoittaa työtä. 

Tervetuloa työnohjaukseen!