PUHETERAPIA TEIJA HAKALA TMI

Laillistettu puheterapeutti, FM, Työnohjaaja (STOry)

Työnohjaus


”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen” (STOry).


Koetko olevasi jumissa omaan työhösi liittyvissä pohdinnoissasi? Haluatko pohtia uusia näkökulmia  ja tutkiskella oman työhyvinvointisi lisäämistä tässä hetkessä ja tulevaisuudessa? Koetko työssäsi riittämättömyyden tunteita, ehkä turhautumista ja epävarmuutta? Koetko hankaluutta vaikeiden asioiden kohtaamisissa? 

Ongelmista kärsivä tietää usein itselleen sopivat keinot – tässä uusien polkujen, alkujen ja pienten askelten ottamisessa koulutettu työnohjaaja voi olla tukenasi.
Kuvittele tilanne, jossa pystyt suhtautumaan joustavammin työssäsi tuleviin haasteisiin. Koet onnistuvasi olemaan tasapainoisempi työn ja vapaa-ajan sovittamisessa. Toiveikkuutesi lisääntyy ja koet työsi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. 

Haluatteko ryhmäänne lisää hyvää vuorovaikutusta, kohtaamista ja läsnäolotaitoja? Keinoja löytää yhteisymmärrystä ja kasvattaa mahdollisuuksianne toimia tiiminä? Huomaamaan, mitkä työtavat toimivat teidän ryhmässänne parhaiten ja antavat sujuvuutta perustyöhön?
Sovellan työnohjauksessani asiakaslähtöistä ratkaisu- ja voimavarakeskeistä viitekehystä. Lisäksi sovellan tietoisen läsnäolon, itsemyötätunnon, kehotietoisuuden ja positiivisen psykologian mahdollisuuksia. 

Hyvä vuorovaikutus antaa meille voimavaroja näkemään, kuulemaan, kokemaan ja tuntemaan sen hyvän mikä meissä jo on ja vahvistaa meitä huomaamaan muutokset itselle sopivina haasteina. Yhdessä avoimesti ja luottamuksellisesti keskusteltu ja ääneen jaettu tarjoaa usein jo itsessään ratkaisun avaimia.

Tervetuloa työnohjaukseen!