Puheterapia TEIJA HAKALA TMI

Laillistettu puheterapeutti, FM, Työnohjaaja (STOry), Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO)

Työnohjaus


”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen” (STOry).

Hyvä vuorovaikutus antaa voimavaroja näkemään, kuulemaan, kokemaan ja tuntemaan sen hyvän, mikä  jo on ja vahvistaa meitä huomaamaan muutokset itselle sopivina haasteina. Yhdessä avoimesti ja luottamuksellisesti keskusteltu ja ääneen jaettu tarjoaa usein jo itsessään ratkaisun avaimia. Pitkä ja laaja puheterapeutin kokemukseni lääkinnällisen kuntoutuksen parissa mahdollistaa turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin oman kuntoutustyön vahvistamiseen ja omien rajojen arvostamiseen.

Työnohjauksessa on mahdollisuus pohtia, arvioida ja kehittää työtä, sen tuomia kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä, tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Toiminnallisuus ja psykofyysiset menetelmät voivat myös tukea luovuuden ja ajattelun vapautumista omaan työhön.

Mindfulnessin ja tunnetaito-työskentelyn soveltaminen ja integroiminen omaan työhön tuovat rauhaa, lepoa ja hyväksymistä myös vaikeiden, haastavien asioiden läpityöskentelyyn.

Työnohjaus mahdollistaa omien toimintatapojen tunnistamisen, arvostamisen ja kehittämisen. Se tarjoaa mahdollisuuden uusien näkökulmien huomioimiseen ja sujuvoittaa työtä.